Podnikatelé

Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd pro právnické i fyzické osoby. V případě udělení plné moci podáváme za klienta veškerá přiznání a dokumenty na příslušné úřady sami. Našim klientům tak šetříme čas i starosti.
 
 • vedení účetnictví a daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy
 • zpracování veškerých daňových přiznání a související evidence (daň z příjmů, DPH, souhrnné hlášení, daň silniční, z nemovitých věcí atd.)
 • zpracování roční účetní závěrky včetně přiznání k dani z příjmů a souvisejících účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • daňové a účetní poradenství
 • zastupování klienta na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další)
 • měsíční výstupy a reporty podle požadavků klienta
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • vypracování výkazů pro Intrastat
 • zpracování interních směrnic
 • zpracování mezd z pracovních poměrů, dohod o pracovní činnosti i dohod o provedení práce
 • registrace společností, přihlášení a odhlášení zaměstnanců na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách
 • zpracování a podání měsíčních přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • roční výstupy (potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, roční zúčtování záloh na daň, evidenční listy důchodové pojištění atd.)
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
 • zastupování klienta na úřadech (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny)