Likvidace BD

Poté, kdy jsou všechny jednotky převedeny do vlastnictví, již bytové družstvo nevlastní žádný majetek (ani dům a pozemky, ani jednotky). Veškerou správu domu a pozemků zajišťuje ze zákona už jen SVJ. Další existence bytového družstva je tak již nadbytečná a přináší pouze náklady (vedení účetnictví, daňová přiznání, každoroční konání členských schůzí atd.). Za této situace je vhodné přistoupit k likvidaci bytového družstva. Celý proces likvidace zajistíme:

 • zajištění notáře na členskou schůzi BD: rozhodnutí o likvidaci + volba likvidátora
 • zápis likvidátora do Obchodního rejstříku
 • oznámení vstupu do likvidace v Obchodním věstníku
 • oznámení vstupu do likvidace správci daně (FÚ) a dalším úřadům
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za část zdaňovacího období do dne předcházejícího den vstupu do likvidace
 • inventarizace majetku
 • odhlášky od daní
 • konečná zpráva o průběhu likvidace
 • návrh na použití likvidačního zůstatku
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku
 • žádost správci daně - souhlas s výmazem z Obchodního rejstříku
 • výmaz z Obchodního rejstříku

 

CENÍK

Nejsme plátci DPH, dohodnutá cena našich služeb je tedy konečná a nenavyšuje se o DPH. Ceny nezahrnují správní poplatky (kolky), náklady na notáře a poplatky za ověření podpisů.

Likvidace bytového družstva od 25.000 Kč za celý proces likvidace

 

Kontaktujte přímo:

JUDr. Hana Zouzalová, daňová poradkyně
tel.: +420 732 841 893
e-mail: dau@daupraha.cz