Bytová družstva a SVJ

Účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků má svá specifika a odlišnosti od účetnictví podnikatelů. Ne každá účetní společnost tyto rozdíly v účtování zná a dokáže je aplikovat v praxi. Naše společnost se na účtování BD a SVJ specializuje. Používáme software přizpůsobený a optimalizovaný přímo pro vedení účetnictví těchto subjektů, jehož součástí jsou i výstupy pro zpracování ročního vyúčtování služeb.

Mezi naše spokojené klienty patří řada bytových družstev i společenství vlastníků. Zkušenosti máme také s vedením účetnictví v období přeměny bytového družstva na SVJ při současné existenci obou subjektů, kdy oba mají povinnost vést účetnictví a sestavovat zákonem stanovené výkazy, a to až do následné likvidace bytového družstva a jeho výmazu z obchodního rejstříku.

Roční vyúčtování záloh na služby garantujeme vyhotovit do 15. dubna následujícího roku. Námi vypracované vyúčtování je přehledné a obsahuje všechny údaje o spotřebách, koeficientech a dalších ukazatelích tak, jak jsou předepsány platnými právními předpisy. Dle Vašeho přání výkazy rádi doplníme, popř. jinak upravíme dle Vašich konkrétních požadavků. Podívejte se na ukázku souhrnného vyúčtování za celý dům a ukázku vyúčtování konkrétní jednotky.

Pro BD a SVJ nabízíme zejména:

 • vedení účetnictví BD/SVJ v souladu s platnými právními předpisy
 • vedení mzdové agendy členů představenstva BD / výboru SVJ
 • vedení mzdové agendy dalších zaměstnanců (např. DPP na úklid, drobné opravy)
 • vedení evidence nájemců/vlastníků bytů a nebytových prostor
 • předpisy záloh na správu domu a pozemku, záloh na poskytované služby a dlouhodobých záloh
 • evidence a kontrola plateb
 • měsíční přehledy dlužníků
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně souvisejících účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • vypracování ročního vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a záloh na poskytované služby do 15. dubna
 • zpráva o ekonomické situaci BD/SVJ
 • roční přehled zdanitelných příjmů členů SVJ z nájmu společných prostor
 • daňové a účetní poradenství
 • zastupování klienta na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další)

Naše společnost je oprávněna poskytovat daňové poradenství, v případě zájmu je tedy možné odložit termín pro podání daňového přiznání o tři měsíce až do konce června.

 

Souhrnné vyúčtování za celý dům: Vyúčtování konkrétní jednotky:
Celkový přehled vyúčtování Vyúčtování konkrétního bytu