Bytová družstva a SVJ

Účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků má svá specifika a odlišnosti od účetnictví podnikatelů. Ne každá účetní společnost tyto rozdíly v účtování zná a dokáže je aplikovat v praxi. Naše společnost se na účtování BD a SVJ specializuje. Používáme software přizpůsobený a optimalizovaný přímo pro vedení účetnictví těchto subjektů, jehož součástí jsou i výstupy pro zpracování ročního vyúčtování služeb.

Mezi naše spokojené klienty patří řada bytových družstev i společenství vlastníků. Zkušenosti máme také s vedením účetnictví v období převodů bytů do osobního vlastnictví při současné existenci bytového družstva a SVJ v jednom domě, kdy oba tyto subjekty mají povinnost vést účetnictví a sestavovat zákonem stanovené výkazy, a to až do následné likvidace bytového družstva a jeho výmazu z obchodního rejstříku.

Roční závěrku a daňové přiznání garantujeme vyhotovit do 15. března, roční vyúčtování služeb a příspěvků na správu domu a pozemku garantujeme vyhotovit do 15. dubna. Námi vypracované vyúčtování je přehledné a obsahuje všechny údaje o spotřebách, koeficientech a dalších ukazatelích tak, jak jsou předepsány platnými právními předpisy. Dle Vašeho přání výkazy rádi doplníme, popř. jinak upravíme dle Vašich konkrétních požadavků. Podívejte se na ukázku přehledu vyúčtování za celý dům a ukázku vyúčtování konkrétního bytu.

Pro BD a SVJ nabízíme zejména:

 • vedení účetnictví BD/SVJ v souladu s platnými právními předpisy, Vašimi stanovami a ostatními interními dokumenty
 • vedení mzdové agendy členů představenstva BD / výboru SVJ
 • vedení mzdové agendy dalších zaměstnanců (např. DPP na úklid, drobné opravy)
 • evidence nájemců/vlastníků bytů a nebytových prostor
 • předpisy záloh na správu domu a pozemku, záloh na poskytované služby a dlouhodobých záloh, předpisy nájemného
 • evidence a kontrola plateb
 • měsíční přehledy dlužníků
 • roční závěrka, přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně souvisejících účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) do 15. března
 • roční vyúčtování služeb a příspěvků na správu domu a pozemku do 15. dubna
 • zpráva o ekonomické situaci BD/SVJ (o hospodaření BD/SVJ)
 • roční přehled zdanitelných příjmů členů SVJ z nájmu společných částí
 • daňové a účetní poradenství
 • zastupování klienta na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další)

Naše společnost je oprávněna poskytovat daňové poradenství, v případě zájmu je tedy možné odložit termín pro podání daňového přiznání až do konce června.

 

Přehled vyúčtování za celý dům: Vyúčtování konkrétní jednotky:

Celkový přehled vyúčtování

 

CENÍK

Nejsme plátci DPH, dohodnutá cena našich služeb je tedy konečná a nenavyšuje se o DPH.

Vedení účetnictví pro BD/SVJ od 150 Kč za bytovou nebo nebytovou jednotku za měsíc

 

Kontaktujte přímo:

JUDr. Hana Zouzalová, daňová poradkyně
tel.: +420 732 841 893
e-mail: dau@daupraha.cz